Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszego serwisu. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Rozumiem

WIZJA PRZEDSZKOLA

 • Naszą wizją jest wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka zgodnie z jego potencjałem wrodzonym w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturowym i przyrodniczym.
 • Jesteśmy przedszkolem, w którym wszyscy pracują dla dobra najmłodszych, których poczucie bezpieczeństwa, radość, uśmiech i chęć przebywania z nami stają się priorytetami w naszej pracy.
 • Tworzymy takie same warunki rozwoju i takie same szanse odnoszenia sukcesów dla każdego dziecka zgodnie z jego możliwościami. 
 • Poprzez planową i świadomą edukację ekologiczną będziemy kształtować najcenniejsze wartości wychowanków, a przez to postawy poznawcze, społeczne, emocjonalne, a więc pozytywne wobec środowiska.
 • Jesteśmy przedszkolem bezpiecznym, przyjaznym dzieciom i rodzicom oraz  nauczycielom i pracownikom.
 • Pomagamy naszym wychowankom rozwijać umiejętności, zdolności, zaspokajać naturalne potrzeby ruchowe oraz kształtować u nich postawy prozdrowotne i proekologiczne
 • Stwarzamy dzieciom możliwości kształtowania zachowań i postaw prozdrowotnych poprzez aktywizujące metody.
 • Wytwarzamy nawyki, przyzwyczajenia związane z ochroną i doskonaleniem zdrowia fizycznego i psychicznego.
 • Wyrabiamy sprawności.
 • Kształtujemy postawy umożliwiające stosowanie zasad higieny, skutecznej pielęgnacji, zapobieganie chorobom i leczenie

MISJA PRZEDSZKOLA

 • Naszym najważniejszym zadaniem jest przygotować dzieci do odnoszenia sukcesów na miarę ich indywidualnych możliwości i radzenia sobie z trudnościami.
 • Nasze przedszkole pragnie pobudzić twórczą inwencję dziecka poprzez samorealizację w ekspresji słownej, muzycznej, ruchowej.
 • Chcemy zapewnić poczucie bezpieczeństwa, będziemy troszczyć się o zdrowie naszych przedszkolaków.
 • Pragniemy nauczyć dzieci wiary we własne możliwości, rozwijać w nich optymizm i poczucie własnej wartości.
 • Nasze działania wychowawczo-dydaktyczne opieramy na sprawdzonych i uznanych metodach pracy oraz dążymy do wdrażania rozwiązań innowacyjnych przynoszących znaczące efekty w pracy z wychowankiem i we współpracy z rodzicami i środowiskiem.
 • Przybliżamy dzieciom różne środowiska, jako bogate źródła wiedzy, miejsca wielu doznań i przeżyć intelektualnych, emocjonalnych i estetycznych.
 • Tworzymy każdego dnia warunki do wszechstronnego rozwoju ruchowego w salach, na placu zabaw oraz w naturalnym środowisku.
 • W naszych działaniach promujemy najwyższe wartości moralne, respektujemy prawa.
 • Nasze przedszkole pełni funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze rodziców.
 • Zadbamy o to, aby rodzice byli współautorami sukcesów swoich dzieci i partnerami w działaniach przedszkola.
 • Zapewniamy wykwalifikowaną i kreatywną kadrę pedagogiczną, ustawicznie doskonalącą swój warsztat pracy, zapewniającą dzieciom wychowanie i edukację na najwyższym poziomie.
 • Podnosimy jakość działań podejmowanych na rzecz zdrowia dzieci.
 • Przekazujemy wzorce „zdrowego życia”.
 • Wspomagamy rodziców w edukacji zdrowotnej.