Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszego serwisu. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Rozumiem

PROGRAM WYCHOWAWCZY NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA ''WESOŁE TYGRYSKI" W KRAKOWIE

Cele nadrzędne:

 1. Tworzenie więzi z rodziną i środowiskiem, w którym dziecko wzrasta.
 2. Rozwijanie umiejętności rozwiązywania spraw konfliktowych.
 3. Rozwijanie umiejętności rozróżniania dobra od zła.
 4. Kształtowanie podstawowych norm moralnych, np. tolerancji, życzliwości, sprawiedliwości, odpowiedzialności.
 5. Uświadomienie zagrożeń otaczającego świata.
 6. Uświadomienie dzieciom ich praw i obowiązków.

Kryteria sukcesu:


Dziecko:

 1. Umie funkcjonować w środowisku zgodnie z przyjętymi normami.
 2. Szanuje cudze zdanie i wolność innych.
 3. Rozumie i przestrzega zasady zgodnego współżycia w grupie.
 4. Potrafi kulturalnie zwracać się do innych, używa zwrotów grzecznościowych.
 5. Rozumie potrzebę stosowania profilaktyki prozdrowotnej.
 6. Zauważa sytuacje zagrażające bezpieczeństwu własnemu i innych.
 7. Zna swoje prawa i obowiązki.
 8. Potrafi nazywać, wyrażać i kontrolować swoje emocje.
 9. Rozumie swoje prawo do pomocy ze strony dorosłych w trudnych sytuacjach.
 10. Ma poczucie obowiązkowości, odpowiedzialności i wytrwałości decydującej o doprowadzeniu do końca rozpoczętej pracy.
 11. Potrafi cieszyć się z własnych sukcesów, docenia sukcesy innych, umie z godnością przyjmować porażki.
 12. Ma poczucie własnej wartości, wiary we własne siły, możliwości i umiejętności.

Lp.

Zadania główne

Normy postępowania

Zadania szczegółowe

1.

Bądź koleżeński

- zgodnie baw się z kolegami

- szanuj cudzą własność

- dziel się z innymi tym, co masz

- nie wyrządzaj krzywdy innym

- nie rób drugiemu, co tobie niemiłe (nie wyśmiewaj się, nie przedrzeźniaj)

- pomagaj tym, którzy tej pomocy potrzebują

- zawieranie umów z dziećmi dotyczących właściwego zachowania w przedszkolu, konsekwentne ich przestrzeganie

- interesowanie się wytworami swoich kolegów, dostrzeganie wysiłku włożonego w ich powstanie

- rozumienie, że inni mają takie same potrzeby jak ja

- uczenie się właściwego zachowania się podczas rozwiązywania konfliktu - używanie zwrotów grzecznościowych, korzystanie z pomocy nauczycielki

- słuchanie kolegów pełniących dyżur w grupie, podporządkowanie się ich poleceniom

- dostrzeganie i przeciwstawianie się przejawom samolubstwa, przezywania, dokuczania

- sprawianie radości innym dzieciom, składanie życzeń imieninowych, urodzinowych, wykonywanie dla nich upominków

- opiekowanie się nowymi kolegami oraz tymi, którzy tej pomocy potrzebują

2.

Kontroluj swoje zachowanie

- unikaj krzyku, kłótliwości

- przestrzegaj zawartych umów reguł

- oceniaj zachowanie, a nie osoby

- wyrażaj swoje emocje w sposób kontrolowany

- korzystaj z pomocy dorosłych w trudnych sytuacjach

- wystrzegaj się kłamstwa

- odróżniaj dobro od zła

- mów o swoich uczuciach

- ustalenie reguł i norm życia w grupie, przestrzeganie ich:

- zgodnego zachowania się podczas zabaw

- korzystania ze sprzętu i zabawek, mądrego rozwiązywania konfliktów

- porozumiewania się umiarkowanym głosem

- ponoszenia konsekwencji łamania zawartych umów

- reagowanie na umówione sygnały

- zapoznanie z bezpiecznymi sposobami rozładowania emocji (np. gryzmolenie po kartce, zagniatanie lub darcie papieru)

- poznawanie wzorców właściwego zachowania

- uczenie właściwego przyjmowania pochwał i krytyki

- udział w inscenizacjach dziecięcych z wykorzystaniem literatury, rozróżnianie prawdy, fałszu, fantazji, kłamstwa w utworach literackich

- podejmowanie próby oceny postępowania bohaterów bajek i opowiadań

- układanie zakończeń historyjek obrazkowych, przewidywanie skutków złego postępowania

- rozumienie konsekwencji kłamstwa dla siebie i innych- systematyczne prowadzenie rozmów wyjaśnień, wymiany zdań i przedstawienie argumentów dotyczących własnych ocen i odczuć, liczenie się odczuciami innych

- uczenie się mówienia o rzeczach miłych, wyrażanie dezaprobaty dla zachowań negatywnych

3.

Bądź kulturalny

Używaj form grzecznościowych:

- proszę, dziękuję, przepraszam

- nie mów z pełnymi ustami

- pamiętaj o kulturalnym zachowaniu się w trakcie powitań i pożegnań

- bądź miły dla innych osób

- dbaj o prządek wokół siebie

- słuchaj, kiedy inni mówią, mów, kiedy inni słuchają

- samodzielne podejmowanie prostych zadań i obowiązków w domu i w przedszkolu

- uwrażliwienie dzieci na potrzeby innych członków rodziny -spokojne i ciche zachowanie się, gdy inni odpoczywają, opiekowanie się słabszymi

- uczenie się używania zwrotów grzecznościowych w określonych sytuacjach

- dostarczanie dzieciom wzorców właściwego zachowania się

- utrwalenie nawyków kulturalnego zachowania się w miejscach publicznych

- poszanowanie własności wytworów pracy kolegów

- uczenie się mówienia miłych słów oraz dziękowania innym za te słowa

- rozmowa z dziećmi na temat prostych przepisów savoir-vivre’u, stosowanie ich w sytuacjach codziennych

- opanowanie umiejętności kulturalnego jedzenia

4.

Dbaj o bezpieczeństwo

- nie oddalaj się od grupy z miejsca zabaw

- nie próbuj nieznanych ci produktów i potraw nieznanego pochodzenia

- informuj dorosłych o swoich dolegliwościach (skaleczenie złe samopoczucie)

- pamiętaj swój adres zamieszkania

- unikaj niebezpiecznych zabaw i zachowań

- zachowaj ostrożność w kontaktach z obcymi

- nie zbliżaj się do niebezpiecznych zwierząt

- przestrzegaj zasad ruchu drogowego dla pieszych

- cykliczne spotkania z policjantem: "Bądź ostrożny na drodze", "Bezpieczne wakacje", "Obcy niebezpieczny"

- ustalenie zasad warunkujących bezpieczeństwo podczas pobytu w przedszkolu

- omówienie postępowania w razie złego samopoczucia, skaleczenia

- zapamiętanie własnego imienia i nazwiska oraz adresu

- poznanie niektórych możliwości radzenia sobie w sytuacjach zagrażających własnemu bezpieczeństwu

- spotkanie z weterynarzem, omówienie zachowań niektórych zwierząt

- rozumienie przestrzegania zasad kodeksu drogowego dla pieszych

- dostarczenie wzorców właściwego zachowania się na ulicy (wycieczki na skrzyżowanie, filmy edukacyjne), zorganizowanie quizu "Umiem się bezpiecznie poruszać po drodze", konkurs plastyczny "Jak dbam o swoje bezpieczeństwo"

                                                                                                                                                                                                                                                                                  Marta Kowalska