REKRUTACJA

Rekrutacja

1. Zapisy do naszego przedszkola trwają przez cały rok kalendarzowy – przyjęcia warunkowe są dostępnością miejsc.

2. Przy przyjęciach do przedszkola uwzględnianie jest pierwszeństwo zgłoszeń.

3. Do przedszkola przyjmowane są dzieci od 2,5 do 6 lat.

4. Przedszkole realizuje roczne przygotowanie dzieci do podjęcia nauki w szkole.

5. Aby zapisać dziecko, należy skontaktować się osobiście lub telefonicznie z numerem: 600-88-48-38.

6. Wstępna kwalifikacja dziecka następuje na podstawie zgłoszenia. Ostateczny wpis na listę następuje po podpisaniu umowy i uiszczeniu przez rodziców opłaty rekrutacyjnej.

7. Liczba miejsc jest ograniczona – z tej racji organizatorzy zastrzegają sobie prawo odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola.

8. W ramach czesnego zapewniamy opiekę wychowawczo – dydaktyczną, realizację podstawy programowej, opiekę logopedyczną, opiekę psychologiczną oraz wszystkie działania zawarte w ofercie naszego przedszkola.  

SZYBKI KONTAKT


+48 600 884 838
przedszkole@wesoletygryski.pl